Anasayfa

Mustafa Kemal Atatürk : “…

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak

 

 

 

 

 

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

 

 

 

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir.

 

 

 

 

 

Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.

 

Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir.

 

 

 

 

 

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.

 

 

 

 

Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.

 

 

 

 

 

Başkasının hürriyet hakkını tanımayan kendi hürriyet hakkını da tanıtamaz.

 

 

 

Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.

 

 

 

 

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.

 

 

 

 

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir.

 

 

Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın.

 

 

 

 

 

 

 

Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar.

 

 

 

 

 

 

Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.

 

 

 

 

 

 

 

…“

 

Kaynak: tr.wikiquote.org (04.2011)

Sayfa tasarımı ve uygulama : Savaş KUTDEMİR                                                 © 2008     

4:3